Renditingimused

1. Üldsätted

Kapi tellija (lapsevanem) vastutab kapi kasutaja (õpilane) koolikapi kodukorra järgimise eest:
• Koolikapi kasutamisperiood on üks õppeaasta ja lõppeb samaaegselt õppetöö lõppemisega.
• Koolikappe ei tohi lõhkuda, sodida või muul viisil kahjustada.
• Õpilane ei tohi koolikapile kleepida kleebiseid.
• Juhul kui õpilane enda või kellegi teise kappi tahtlikult rikub, on Koolikapp OÜ-l õigus nõuda kahju hüvitamist.
• Oma kappi ei tohi kellegagi vahetada, isegi mitte ajutiselt.
• Koolikapp OÜ jätab endale õiguse rentniku kappi tungival vajadusel avada (näiteks kui Koolil tekib kahtlus, et õpilane hoiab kapis keelatud esemeid vms).

2. Lepingu tasu ja pikendamine

• Koolikapi tasu on aastatasu, mis kehtib ühe õppeaasta.
Koolikapi pikendamise puhul kehtib soodushind alates 01.04 kuni 31.07 järgmise õppeaasta eest. Kui pikendamine toimub hiljem kui 01.08 on renditasu taas tavahinnakirja alusel.
• Koolikapi rendimaksest ei tehta tagasiarvamisi päevade eest, mis koolimaja on õppeaasta vältel õppetööks suletud olnud.

3. Lepingu lõpetamine

Koolikapi võti tuleb tagastada koos kapi numbriga peale rendiperioodi lõppu. Kui võtit ei tagastata või tagastatakse ilma, et kapi number oleks tuvastatav, on Koolikapp OÜ-l õigus esitada luku vahetuse eest arve 14€.
• Kui koolikapi eest ei ole tasutud jooksva õppeaasta eest hiljemalt 01.10 ja võtit ei ole tagastatud üleval mainitud tingimustel, on Koolikapp OÜ-l õigus leping ühepoolselt lõpetada ja seal olevad esemed utiliseerida.
• Koolikapi lepingu lõpetamise või tasumata jätmise korral on Koolikapp OÜ-l õigus kapis olevad asjad utiliseerida.

4. Võtme kaotamine

• Koolikapi võtme kaotamise korral on uue võtme tellimise tasu 9€ ning võti saadetakse kooli 3 tööpäeva jooksul.

 

Head kasutamist!