Renditingimused

1. Üldsätted

Kapi tellija (lapsevanem) vastutab kapi kasutaja (õpilane) koolikapi kodukorra järgimise eest:

– Koolikapi kasutamisperiood on üks kooli aasta ja lõppeb samaaegselt õppetöö lõppemisega.
– Koolikappe ei tohi lõhkuda, sodida või muul viisil kahjustada.
– Õpilane ei tohi koolikapile kleepida kleebiseid.
– Juhul kui õpilane enda või kellegi teise kappi tahtlikult rikub, on Koolikapp OÜ-l õigus nõuda kahju hüvitamist.
– Oma kappi ei tohi kellegagi vahetada, isegi mitte ajutiselt.

– Koolikapp OÜ jätab endale õiguse rentniku kappi tungival vajadusel avada (näiteks kui Koolil tekib kahtlus, et õpilane hoiab kapis keelatud esemeid vms).  

2. Lepingu tasu ja pikendamine

– Koolikapi tasu on aastatasu, mis kehtib ühe kooliaasta, mis on 39€.
– Koolikapi pikendamise puhul kehtib soodushind 29€ alates 01.04 kuni 31.07 järgmise õppeaasta eest. Kui pikendamine toimub hiljem kui 01.08 on renditasu taas 39€.
– Koolikapi rendimaksest ei tehta tagasiarvamisi päevade eest, mis koolimaja on õppeaasta vältel õppetööks suletud olnud.

3. Lepingu lõpetamine

– Kui koolikapi eest ei ole tasutud jooksva õppeaasta eest hiljemalt 01.10 ja võtit ei ole tagastatud, on Koolikapp OÜ-l õigus leping ühepoolselt lõpetada ja seal olevad esemed utiliseerida.
– Koolikapi võti tuleb tagastada peale rendiperioodi lõppu. Kui võtit ei tagastata on Koolikapp OÜ-l õigus esitada luku vahetuse eest arve 14€.
– Koolikapi lepingu lõpetamise või tasumata jätmise korral on Koolikapp OÜ-l õigus kapis olevad asjad utiliseerida.

4. Võtme kaotamine

– Koolikapi võtme kaotamise korral on uue võtme tellimise tasu 9 € ning võti saadetakse kooli 3 tööpäeva jooksul.

 

Head kasutamist!